Motie : Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude op Airbnb veroordelen als economisch delict

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid