Statenpassage

Motie : Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Pechtold, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XV-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief regering

24515-608 Eerste rapportage ambities kinderarmoede

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

26642-143 Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 en Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) 2014-2020

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-491 Versterking gemeentelijke aanpak werkende armen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

33566-105 Dienstverlening naar werk

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie rapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

24515-489 Voortgang Brede Schuldenaanpak

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

26642-140 Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2018

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

34352-160 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2019, over de Participatiewet

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

33566-103 Dienstverlening naar werk en Wijziging regeling vrijwilligerswerk in de WW

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-455 Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-138 Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

30012-109 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2018, over Leven Lang Leren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-92 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed offensief

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54