Statenpassage

Motie : Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-913 Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31839-812 Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-784 Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg

31839-746 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jeugd

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-730 Voortgang van de acties om de zorg voor jeugd te verbeteren

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-723 Perspectief voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-699 Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34880-15 Voortgang Zorg voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-631 Reactie op verzoek commissie inzake manifest 'Actielijst jeugdzorg. 13 punten' door FNV Zorg en Welzijn

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34880-12 Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30