Motie : Motie van het lid Van den Berg over commitment aan de onafhankelijkheid en het advies van het Zorginstituut

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29477-557 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2019, over geneesmiddelenbeleid

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29477-532 Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

VSO Verkenning medicinale cannabis (29477-483)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05