Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Ronnes over exorbitante huurstijgingen tegengaan (t.v.v. 32847-374)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-654 Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

32847-606 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over Bouwopgave

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-578 Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Brief regering

32847-531 Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

32847-517 Lijst van vragen en antwoorden over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

32847-514 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2019, over de Staat van de Woningmarkt

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-469 Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Verslag van een algemeen overleg

32847-466 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 november 2018, over Bouwopgave

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

Afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755)

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiƫn

Brief regering

32847-449 Staat van de Woningmarkt 2018

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-440 Middenhuur, starters en de rol van beleggers op de woningmarkt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-442 Voortgangsrapportage Nationale woonagenda en toekomstbestendig wonen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

32847-434 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-428 Voortgang aanpak woningmarkt

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Bouwopgave

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Staat van de Woningmarkt

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Staat van de woningmarkt

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00