Motie : Motie van de leden Buitenweg en Asscher over koppelen van de uitkering van Europees geld aan het respect voor de rechtsstaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-1795 Appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de Meerjarig Financieel Kader rechtsstaatverordening

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2426 Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-20-1622 Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00