Motie : Motie van de leden Buitenweg en Raemakers over alternatieven voor jeugddetentie ook buiten de grote steden aanbieden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28741-53 Aanpak Jeugdcriminaliteit

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

28741-52 Eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 05/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Justitiële jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40