Motie : Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude als economisch delict

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32847-549 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2019, over woonfraude

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32847-502 Reactie op berichtgeving over woonfraude, op verzoek van de leden Koerhuis, Ronnes en Beckerman

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

27926-309 Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32847-364 Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woonfraude

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15