Motie : Motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-VIII-278 Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een notaoverleg

35300-IV-66 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2020, over Sociaal minimum en Kinderrechten

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

33846-57 Beleidsreactie evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-IV-44 Verslag van schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

33846-55 Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35000-IV-39 Beantwoording vragen commissie naar aanleiding van het werkbezoek van de commissie aan Sint Eustatius en Saba

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk 33846-54)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

33846-54 Monitor Bibliotheekwet 2017

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-91 Aankondiging reactie op de motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35