Statenpassage

Motie : Motie van het lid Graus over de toegankelijkheid van de mkb-financiering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dion Graus, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-386 Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-30-457 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45