Statenpassage

Motie : Motie van het lid Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

35341-18 Lijst van vragen en antwoorden over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-362 Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-283 Stand van zaken Veranderopgave Inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-245 Tussenstand veranderopgave inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

32824-235 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-223 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-821 Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Veranderopgave inburgering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20