Statenpassage

Motie : Motie van de leden Pieter Heerma en Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32824-235 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

32824-223 Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00