Motie : Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jetten over belemmerende wet- en regelgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-348 Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-342 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een algemeen overleg

32813-265 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2018, over Klimaat en Energie

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over Voortgang Klimaatakkoord

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-194 Voortgang Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Voortgang Klimaatakkoord

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00