Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bruins en Van Meenen over inkoop van ICT-producten en diensten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Paul van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32034-31 Digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Digitalisering in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Curriculum.nu

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50
Naar boven