Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27625-449 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over Water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-434 Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Water

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:
Naar boven