Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
FvD 2

Gerelateerde documenten

18-07-2018
27625-449Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over Water

21-06-2018
27625-434Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers