Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Futselaar en Ouwehand over mogelijke beschermingsmaatregelen voor drinkwaterbronnen (t.v.v. 21501-32-1044)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
VVD 33

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27858-454 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30