Motie

Motie van het lid Nijboer c.s. over de impasse doorbreken door voorstellen voor het verdienmodel uit te werken

Download Download

Indieners