Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sophie Hermans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-426 Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-348 Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-343 Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Zorgen voor burgers’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over het Programma Langer Thuis (Kamerstukken 31765-34104-326) en de Actielijn Wonen en Zorg (Kamerstukken 32847-29389-408)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-326 Programma Langer Thuis

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29538-261 Oplossingen voor de zorgval

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ouderenzorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Care

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10