Motie : Motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27926-309 Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

27926-282 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (Kamerstuk 29453-446) en van de motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (Kamerstuk 34775-XIII-89)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33009-47 Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over het rapport van het Rathenau Instituut inzake de bescherming van publieke belangen in de deeleconomie

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Innovatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15