Motie : Motie van de leden Bruins en Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.A. Asante, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35000-VIII-207 Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

31288-714 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-664)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-664 Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (herdruk)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-639 Procesbrief onderzoeksrapporten met betrekking tot de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-627 Reactie op verzoek commissie over het actieplan Studentenwelzijn

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10