Motie : Motie van het lid Koolmees c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een depositobank

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33532-91 Voortgangsrapportage en verkenning toekomstopties de Volksbank

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

33532-87 Rapportage NLFI over de Volksbank

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (34 346, nr. 1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Toekomst van de Volksbank

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

ter vervanging van het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. 17 november 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00