Motie : Motie van de leden Asante en Van Meenen over vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden bereiken met taalcursussen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.A. Asante, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28760-97 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over laaggeletterdheid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

28760-84 Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

28760-81 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2018, over Laaggeletterdheid (voortzetting)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

28760-71 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2018, over Laaggeletterdheid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

commissiebrief met verzoek uitvoering motie Rog/Bergkamp

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief regering

28760-69 Voortgang actieprogramma Tel mee met Taal

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:15

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20