Motie : Motie van het lid Gesthuizen c.s. over een éénjarige pilot met een klachtenloket bij de Autoriteit Consument en Markt (herdruk)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.M.J.G. Gesthuizen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Aukje de Vries, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

24036-434 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 oktober 2018, over Marktwerking en mededinging

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Beleidsvoornemens ten aanzien van het consumentenbeleid

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

24036-429 Verzamelbrief op het terrein van marktwerking en mededinging

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

22112-2584 Fiche: Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:10

VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Marktwerking en mededinging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45