Motie : Motie van de leden Koolmees en Schouten over het meer gelijk trekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25087-188 Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend aan het VAO Transportraad: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45