Motie : Motie van het lid Hachchi over niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren van privacygevoelige gegevens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Hachchi, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-A-20 Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

36360-XII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 (Kamerstuk 36360-XII-1)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (34 189)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15