Motie : Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34682-27 Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Omgevingswet (33 962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Ontwerp-Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00