Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Veen en Bergkamp over verruiming van de combinatieverkoop voor individuele boekhandelaren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.S. van Veen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

33846-59 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32300-15 Derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Boeken (AO d.d. 14/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Openbare bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35