Motie : Motie van de leden Schouw en Segers over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Schouw, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32761-284 Reactie op rapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

32761-246 Onderzoeksrapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00