Motie

Motie van het lid Voordewind c.s. over geen vreemdelingen meer uit COA-locaties verwijderen totdat het Comité van Ministers met haar aanbevelingen komt

Download Download

Indieners