Motie : Motie van het lid Ouwehand over een Europees importverbond op teerzandolie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-499 Reactie op het rapport van de Natural Resources Defense Council over de mogelijke toename van de import van teerzandolie in de EU

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Activiteiten

VAO Milieuraad (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan het VAO Milieuraad: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Milieuraad d.d. 3 maart 2014

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15