Motie (gewijzigd/nader)
Voortgang Natura 2000

Gew. motie Lodders over verkorting van de vaststellingstermijn voor beheerplannen (tvv 32670-40)

Download Download

Ondertekenaars