Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over een vervolg op de tanteagaathregeling onderzoeken

Download

Indieners

 • Indiener
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Thierry Aartsen, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

35724-14 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 oktober 2021, over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

32637-447 Diverse financieringsonderwerpen

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota

35724-2 Initiatiefnota

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35724-1 Geleidende brief

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

32637-435 Verslag van een schriftelijk overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-XIII-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-419 Jaarbericht 2019 Staat van het mkb en brief over familiebedrijven en voortgang acties MKB-actieplan

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59