Motie (gewijzigd/nader)
Vreemdelingenbeleid

Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 19637, nr. 1835) over een verblijfsvergunning voor kinderen die bekend waren bij de gemeente waar zij verbleven

Download Download

Ondertekenaars