Moties

20 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

2020D01461
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

17 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

2020D01311
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

17 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet (t.v.v. 24515-516)

2020D01310
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

24515-514
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid De Roon over een veroordeling van Iran voor het doden van protesterende burgers (21501-02-2107)

21501-02-2108
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele

24515-513
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet

24515-512
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Laçin over toetsing voor de categorie PEC A

35248-9
Indiener Cem Laçin
Kamerlid SP

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Kuzu over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van beschikbare regelingen

24515-517
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Laçin over evalueren van de loodsplicht nieuwe stijl na één jaar

35248-10
Indiener Cem Laçin
Kamerlid SP

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld

24515-515
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater wifi

24515-516
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding

24515-510
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Krol en Van Brenk over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage

24515-511
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten

24515-507
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over toelating tot de Wsnp zonder voorafgaand minnelijk traject

24515-509
Indiener Jasper van Dijk
Kamerlid SP

Moties

16 jan 2020

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Agema over de impact en omvang van de eigen bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan (t.v.v. 31765-463)

2020D01213
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Schonis over versterking van de natuur als criterium

35211-9
Indiener Rutger Schonis
Kamerlid D66

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Aartsen over rapporteren over transparantie van boekingsplatforms

35251-9
Indiener Thierry Aartsen
Kamerlid VVD

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Palland over bescherming tegen malafide webwinkels

35251-10
Indiener Hilde Palland
Kamerlid CDA

Moties

15 jan 2020

Motie van de leden Aartsen en Palland over webwinkelplatforms zelf aansprakelijk maken voor producten die zij aanbieden

35251-8
Indiener Thierry Aartsen
Kamerlid VVD

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Remco Dijkstra over prioriteiten bij de financiering van maatregelen ter bescherming tegen weersextremen

35211-7
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Remco Dijkstra over meetbare criteria voor bescherming tegen weersextremen

35211-8
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD

Moties

15 jan 2020

Motie van de leden Laçin en Kröger over lokale overheden duidelijk maken dat het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst is

28089-169
Indiener Cem Laçin
Kamerlid SP

Kies periode

tot Toepassen