13 resultaten gevonden voor ‘kochenov’

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Antwoord op van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten, Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Antwoord op van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten, Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten. 4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 2910.

2020D22541
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten , Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten , Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten.

2020D20349
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2020Z08228 Vragen van de leden Omtzigt en Van

2020D17546
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA
Antwoord op vragen van de leden Leijten, Omtzigt, Kuiken en Verhoeven over de paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

aanwezig was en wilt u die vraag ook doorgeven aan de Rijksuniversiteit Groningen Antwoord 12 De Minister van OCW heeft aan de RUG gevraagd deze vragen mee te nemen in het onderzoek naar nevenwerkzaamheden en nevenbelangen van de heer Kochenov. Over de vraagstelling van dit onderzoek is uw Kamer geïnformeerd

2020D02558
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop

2020D01697
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

De paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo ja, welke en zo nee, waarom niet14 Vraag 11 Klopt het dat professor Kochenov nog in november op een gala van de paspoortenfirma Henley&Partners is geweest Hoe ziet u dit in het kader van het lopende

2019D53882
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP
Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over de actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over de actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen. Vraag 7 Bent u bereid, ook in lijn met de toezegging op eerdere Kamervragen van de SP hierover, in gesprek te gaan met de RuG over de ongewenstheid

2019D53687
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen

De actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen. Vraag 8 Bent u bereid een eigen onderzoek naar belangenverstrengeling te starten, als de RuG blijft talmen met een eigen onderzoek Zo ja, wanneer is dat wat u betreft nodig Zo nee, waarom niet

2019D47931
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over het afkondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over het afkondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Het instellen van een onderzoek naar iemands doen en laten vraagt een goede afweging van individuele belangen en het algemeen belang. Welke afwegingen de RUG

2019D42538
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze is in werking getreden op 1 oktober 2018. De gedragscode schrijft voor dat instellingen op hun website bekend

2019D42535
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd

Het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd. 2019Z18458 Vragen van de leden Futselaar en Leijten (beiden SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd. (ingezonden

2019D38485
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (ingezonden 26 september 2019) Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van Nieuwsuur van 26 en 27 september 2019 over de verkoop van paspoorten op Malta en de rol van professor Kochenov hierin Hoe beoordeelt u de

2019D37715
Indiener Pieter Omtzigt
Kamerlid CDA

Kies periode

tot Toepassen