Kamervragen

Zoekresultaten (13)

U zoekt op ‘kochenov’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten, Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Antwoord op van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten, Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop...

2020D22541

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten , Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen, Leijten , Verhoeven en Kuiken over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van...

2020D20349

Kamervragen

Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Vragen gesteld door de leden...

2020D17546

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten, Omtzigt, Kuiken en Verhoeven over de paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

Groningen? Antwoord 12 De Minister van OCW heeft aan de RUG gevraagd deze vragen mee te nemen in het onderzoek naar nevenwerkzaamheden en nevenbelangen van de heer Kochenov. Over de vraagstelling van dit onderzoek is...

2020D02558

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Aanhangsel van de Handelingen Vragen...

2020D01697

Kamervragen

De paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

De paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?14 Vraag 11 Klopt het dat professor Kochenov nog in november op een gala van...

2019D53882

Kamervragen

Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 2

2019D53790

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over de actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over de actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen. Vraag 7 Bent u bereid, ook in lijn met de toezegging op eerdere Kamervragen...

2019D53687

Kamervragen

De actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen

De actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen. Vraag 8 Bent u bereid een eigen onderzoek naar belangenverstrengeling te starten, als de RuG blijft talmen met een eigen onderzoek? Zo ja, wanneer...

2019D47931

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Toorenburg en Van der Molen over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin voorziet hetgeen in de Nederlandse...

2019D42535

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over het afkondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Leijten over het afkondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen. Bent u bereid dit op te vragen? Antwoord 4 Het onderzoek van de RUG zal, afhankelijk...

2019D42538

Kamervragen

Het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd

der Kamer 2019Z18458 Vragen van de leden Futselaar en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het afgekondigde onderzoek naar hoogleraar Kochenov, ook wel paspoortprofessor genoemd (ingezonden 1 oktober 2019)...

2019D38485

Kamervragen

De verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

Cultuur en Wetenschap over de verkoop van paspoorten op Malta en de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (ingezonden 26 september 2019). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van Nieuwsuur van 26...

2019D37715