Kamervragen

Zoekresultaten (95.579)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Het ontbreken van een keurmerk voor mediators

Het ontbreken van een keurmerk voor mediators. 2023Z09411 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het ontbreken van een keurmerk voor mediators.   Vraag 1 Bent u...

2023D22576

Kamervragen

De stichting de Vrienden van XR

De stichting de Vrienden van XR. 2023Z09409 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van de leden Michon-Derkzen en Idsinga (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Financiën over de stichting de...

2023D22574

Kamervragen

De Nedcar-fabriek in Born helpen omschakelen naar een fabriek voor militaire voertuigen

De Nedcar-fabriek in Born helpen omschakelen naar een fabriek voor militaire voertuigen. 2023Z09410 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van de leden Eerdmans (JA21) en Eppink (JA21) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische...

2023D22575

Kamervragen

De omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse

De omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse. 2023Z09408 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Velsertraverse   Vraag 1 Bent u bekend...

2023D22573

Kamervragen

Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.

Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.. 2023Z09412 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het aansprakelijk stellen van bedrijven...

2023D22577

Kamervragen

De snel stijgende dierenartskosten, waardoor essentiële dierkundige zorg voor velen onbetaalbaar wordt.

De snel stijgende dierenartskosten, waardoor essentiële dierkundige zorg voor velen onbetaalbaar wordt.. 2023Z09414 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen...

2023D22579

Kamervragen

Het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot''

Het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot''. 2023Z09413 (ingezonden 26 mei 2023) Vragen van de leden De Hoop (PvdA) en Bouchallikh (GroenLinks) aan de...

2023D22578

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden. AH 2702 2023Z07804 Antwoord van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 25 mei 2023)...

2023D22396

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'. AH 2701 2023Z06281 Antwoord van staatssecretaris Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 25...

2023D22319

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het niet controleren op het verdoven van paling voor de slacht

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het niet controleren op het verdoven van paling voor de slacht. AH 2703 2023Z07844 Antwoord van minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 25 mei 2023) 1 Klopt...

2023D22456

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Nijboeren Van der Lee over private deelname in TenneT Duitsland na verkoop door de Nederlandse Staat

Antwoord op vragen van de leden Nijboeren Van der Lee over private deelname in TenneT Duitsland na verkoop door de Nederlandse Staat. AH 2699 2023Z08686 Antwoord van minister Kaag (Financiën) (ontvangen 25 mei 2023) en van...

2023D22179

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de gebrekkige zorg op crisisnoodopvanglocaties

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de gebrekkige zorg op crisisnoodopvanglocaties. AH 2700 2023Z07137 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 25 mei 2023) Vraag 1 Bent u bekend met...

2023D22286

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het decoratiestelsel

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het decoratiestelsel. AH 2693 2023Z07547 Antwoord van minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 25 mei 2023) Bent u bekend met het feit dat uit onderzoek blijkt...

2023D22239

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken. AH 2692 2023Z05066 Antwoord van minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 25 mei 2023) 1. Kent u...

2023D22207

Kamervragen

Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden

Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden. 2023Z09269 (ingezonden 25 mei 2023) Vragen van het lid Teunissen (PvdD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse bilaterale investeringsakkoorden. Wat is uw reactie op de conclusies en aanbevelingen van het...

2023D22283