Kamervragen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Anne Mulder en Asscher over de gevolgen van het no deal-scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Anne Mulder en Asscher over de gevolgen van het no deal-scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 Aanhangsel van de...

2018D41115