Kamervragen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Vaste commissie voor Defensie

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord vragen Jacobi, Eijsink, Knops en Voordewind over de stand van zaken van het convenant Search and Rescue (SAR) helikopters - Waddeneilanden

Antwoord vragen Jacobi, Eijsink, Knops en Voordewind over de stand van zaken van het convenant Search and Rescue (SAR) helikopters - Waddeneilanden. ah-tk-20092010-2953 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010...

2009D61260