Kamervragen

Zoekresultaten (46)

U zoekt op ‘fatca’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en van der Linde over het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Antwoord op vragen van de leden Lodders en van der Linde over het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de richtlijn betaalrekeningen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de wettelijke taak om de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen. Door haar

2021D11262

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Lodders en van der Linde over het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Lodders en van der Linde over het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’. – De cheque verzilveren bij een bank over de grens in Duitsland of België. Klopt het dat deze banken Nederlanders niet willen en kunnen helpen als zij niet beschikken over een bankrekening bij die specifieke bank?

2021D10771

Kamervragen

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’. Deelt u de mening dat dit in dat geval geen werkbare oplossing is dat deze bovendien zeer omslachtig is? Zo nee, waarom niet? – De cheque overschrijven op de naam van een persoon in de VS («endorsen»), zodat die de cheque kan laten uitkeren en het bedrag kan overmaken. Deelt u de mening

2021D07822

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland in de casus van een Accidental American tegen de Volksbank en het bericht 'Annie Brouwer uit Harkema is Amerikaan tegen wil en dank, maar moet daar nu ook belasting betalen'

Amerikanen. In EU verband zal ik dit doen in het gesprek waarbij de EU door de VS uitgenodigd in de brief van 20 maart jl. Ik wil hier echter wel de kanttekening bij maken dat ik dit in het verleden al eens bilateraal heb aangekaart en de VS toen niet bereid was dit te doen. Verder wil ik nog benoemen dat de FATCA IGA en de Nederlandse wetgeving FI’s

2021D04609

Kamervragen

Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’

Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1524 Vragen van het lid Lodders

2021D04607

Kamervragen

De beslissing van de rechtbank Midden-Nederland in de casus van een Accidental American tegen de Volksbank en het bericht ‘Annie Brouwer uit Harkema is Amerikaan tegen wil en dank, maar moet daar nu ook belasting betalen’

nu ook belasting betalen»?5 Vraag 11 Wat vindt u van dit voorbeeld waarbij een ondernemer met een zakelijke rekening geraakt wordt door de Foreign Account Tax Compliance Act? Zijn er meer ondernemers met zakelijke rekeningen die getroffen worden door FATCA? Zo ja, hoeveel? Kunt u bevestigen dat mocht een zakelijke rekening zoals in dit voorbeeld opgeheven

2021D00454

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Volksbank houdt vol: we moeten rekening 'onbedoelde Amerikaan' afsluiten'

kifid-bank-mag-betaalrekening-beeindigen-alsconsument-geen-us-tin-of-cln-wil-aanvragen/) 6 Artikelen 4:71f tot en met 4:71i van de Wet op het financieel toezicht. 7 Artikelen 4:71f en 4:71g Wft en Leidraad FATCA/CRS onder 2.4 https:// zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020–34988.html 8 Het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ten

2020D52578

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van der Linde over het experiment van DNB met uitgifte betaalrekeningen

kan worden ingevoerd. Daarmee lijkt de digitale euro geen oplossing voor problemen die Accidental Americans nu ervaren. Wel zal ik in EU verband aandringen op het zo snel mogelijk opzetten van een gesprek tussen de VS, de EU-lidstaten en de banken over de problematiek rond FATCA en de Accidental Americans. De VS heeft herhaaldelijk bevestigd dat het

2020D42276

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘EU-hof: Amerikaanse privacybescherming onvoldoende’

heeft het nietig verklaren van de Privacy Shield-overeenkomst door het Europese Hof voor het doorgeven van persoonsgegevens van «accidental Americans» door Nederlandse banken aan de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) met betrekking tot de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA)? Antwoord 5 De uitwisseling van persoonsgegevens van

2020D40114

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'

Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'. Ook kan de bank verplicht stellen dat de basisbetaalrekening door een erkende hulpverleningsinstantie wordt beheerd. Het is aan de consument om een erkende

2020D38974

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Lodders over het bericht ‘Tienduizenden Amerikaanse Nederlanders kunnen Trumpcheque niet verzilveren’

42.000 mensen betreft die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten en in aanmerking komen voor het Amerikaanse coronasteunpakket? Antwoord 2 Dit kan ik niet bevestigen. Zoals ik eerder heb aangeven wordt er met betrekking tot FATCA door Nederlandse banken over 48.000 rekeningen van natuurlijke personen gerapporteerd aan de VS (cijfers 2018). Dit

2020D38684

Kamervragen

Het experiment van DNB met uitgifte betaalrekeningen

bank afgelopen vrijdag, 25 september 2020? Bent u op de hoogte van het feit dat deze specifieke bank de Accidental American bij het opzeggen van de bankrekening in verband met de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA) nog vier weken (in dit geval tot 24 oktober 2020) de tijd geeft om een vervangende bankrekening door te geven en

2020D37744

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'. ah-tk-20202021-77 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1 individuele Accidental Americans?

2020D37418

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans

de eerdere Kamervragen? Antwoord 14 De 50.000 dollar grens is vastgelegd in alle FATCA verdragen die de VS gesloten heeft. De reden hiervoor sluit aan bij het oorspronkelijk doel van FATCA, namelijk om belastingontduiking te voorkomen. Onder de 50.000 dollar grens wordt het risico daarop klein geacht, terwijl er wel veel administratieve lasten ontstaan.

2020D36149

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'EU-hof: Amerikaanse privacybescherming onvoldoende'

Hof voor het doorgeven van persoonsgegevens van «accidental Americans» door Nederlandse banken aan de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) met betrekking tot de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA)? Vraag 6 Klopt het dat informatie van organisaties, instellingen en politieke partijen, zonder verdere (handels)relaties met de VS,

2020D34320

Kamervragen

Het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’

Het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’. kv-tk-2020Z15384 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 1 Vraag 4 Betekent deze uitspraak uit het bericht in vraag 1 dat deze consument straks niet meer beschikt

2020D33304

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3714 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit

2020D31412

Kamervragen

Het bericht ‘EU-hof: Amerikaanse privacybescherming onvoldoende’

kv-tk-2020Z14622 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 1 de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) met betrekking tot de wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FATCA)? Vraag 6 Klopt het dat informatie van organisaties, instellingen en politieke partijen, zonder verdere (handels)relaties met de VS, gedeeld wordt

2020D31331

Kamervragen

FATCA en de Accidental Americans

FATCA en de Accidental Americans. 2158 kv-tk-2020Z14348 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen 1 voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ten aanzien van integere bedrijfsvoering of wegens het niet voldoen aan de eisen van de Wwft»? Vraag 4 Hoe verklaart u de geciteerde beantwoording en de tegenstrijdige

2020D30557

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders over banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4881386/economenproef-digitaal-centralebankgeld-dnb-banken) 8 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D01645&did=2020D01645 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3 nationaliteit in binnen- of buitenland) zijn banken verplicht zich aan de FATCA vereisten te houden die van toepassing

2020D11130

Kamervragen

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit. Het enkel ontbreken van een US TIN/SSN vormt voor de toepassing van deze wetgeving geen weigeringsgrond en kan daarmee geen aanleiding zijn om een basisbetaalrekening te weigeren of op te zeggen»?3 Vraag 7 Op welke

2020D07417

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

afstemming met Nederland, sprake kunnen zijn van eventuele sancties, waarbij het opleggen van sancties achterwege zal blijven indien de banken zich (voldoende) hebben ingespan6 https://www.nvb.nl/themas/veiligheid-fraude/fatca/ 7 https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512373-onjuiste-behandelingamerikaanse-nederlanders 8 Kamerstukken II,

2019D41059

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”. Een probleem dat meer direct uit de FATCA-regelgeving en de gesloten IGA volgt, is de opgave voor Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit om de informatie aan hun bank aan te leveren die FI’s onder de IGA verplicht zijn uit te

2019D33233

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma over Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

banken zich zorgen maken over de mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan Amerikaanse regelgeving, zoals FATCA. Tegelijkertijd deelt het kabinet de angst dat onverwijld forse Amerikaanse sancties op grond van FATCA worden opgelegd niet. Het kabinet vindt het echter onwenselijk – zoals ik ook aangaf in beantwoording van de 4 Aanhangsel Handelingen,

2019D33084

Kamervragen

Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA'

dat vereenvoudiging en verkorting van de procedure voor een SSN voor vele Nederlandse Accidental Americans al een oplossing kan zijn voor hun probleem door de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)? Zo nee, waarom niet? Vraag 12 Kunt u een uitgebreide toelichting geven op de raadsvergadering in Brussel van medio juli waar de FATCA geagendeerd stond?

2019D32113

Naar boven