Kamervragen

Zoekresultaten (2)

U zoekt op ‘negatieve rente’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, 25/09/2019

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over negatieve rentes voor particulieren

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over negatieve rentes voor particulieren. Daarnaast is het kabinet zich al langer bewust van de zorgen over de dalende rente voor spaarders. Het kabinet heeft daarom recentelijk voorgesteld het huidige box 3-stelsel aan te passen zodat het beter aansluit bij het rendement op spaargelden.Daarin is gekozen om spaargeld

2019D37105

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ronnes over het bericht 'Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk'

van spaarders die hun spaargeld in België gaan stallen, wanneer de Nederlandse banken besluiten een negatieve spaarrente te hanteren? Zo nee, waarom niet? Antwoord 5 Een negatieve rente op spaardeposito’s van consumenten is vooralsnog niet aan de orde is. Ik wil daarom ook niet speculeren over mogelijke effecten. Ik volg de ontwikkelingen nauwgezet.

2019D37107

Naar boven