Kamervragen

Zoekresultaten (71)

U zoekt op ‘Molukken’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Van 12-04-2021 Tot en met 15-04-2021

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De aardbeving op de Molukken

Hul (beiden PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aardbeving op de Molukken (ingezonden 4 november 2019). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Dagelijks naschokken op de Molukken: «De...

2019D43978

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul over de aardbeving op de Molukken

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de aardbeving op de Molukken (ingezonden 4 november 2019). Antwoord van Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 11 december 2019). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Dagelijks naschokken...

2019D50206

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Jasper van Dijk over in Nederland geboren Molukkers die stateloos zijn

de specifieke situatie van Molukkers (zoals het niet hoeven te voldoen aan de voorwaarden van toelating en inburgering en een vrijstelling van leges) vaak door naar de website van de IND. Op deze website zijn de...

2021D42099

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de...

2017D12185

Kamervragen

Het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn

Het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2017Z04147 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de...

2017D08595

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn

Dijk (SP) aan de Staatssecretaris Veiligheid en Justitie over het bericht dat er generaties in Nederland geboren Molukkers stateloos zijn (ingezonden 29 maart 2017). Mededeling van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 26 april 2017). Vraag...

2017D11607

Kamervragen

Antwoord vragen van het lid Timmermans over overstromingen op de Molukken

aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de overstromingen op de Molukken (ingezonden 13 augustus 2012). Antwoord van staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 3 september 2012). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de overstromingen...

2012D33134

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Jasper van Dijk over in Nederland geboren Molukkers die stateloos zijn

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Jasper van Dijk over in Nederland geboren Molukkers die stateloos zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2021D39411

Kamervragen

Intimidatie van Molukkers bij hoog Indonesisch bezoek

Intimidatie van Molukkers bij hoog Indonesisch bezoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2016Z08833 Vragen van de leden Tanamal en Recourt (beiden PvdA) aan de Minister van Veiligheid...

2016D18266

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Tanamal en Recourt over intimidatie van Molukkers bij hoog Indonesisch bezoek

de Minister van Veiligheid en Justitie over intimidatie van Molukkers bij hoog Indonesisch bezoek (ingezonden 29 april 2016). Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 juni 2016). Vraag 1 Bent u op...

2016D24483

Kamervragen

In Nederland geboren Molukkers die stateloos zijn

Paulusma (D66) en Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over in Nederland geboren Molukkers die stateloos zijn (ingezonden 29 september...

2021D35908

Kamervragen

De overstromingen op de Molukken

De overstromingen op de Molukken. kv-tk-2012Z15023 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2012Z15023 Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister en staatssecretaris van...

2012D32013

Kamervragen

De arrestatie van zeven personen op de Molukken.

De arrestatie van zeven personen op de Molukken.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2021Z05956 Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de Minister van Buitenlandse Zaken...

2021D13185

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over het verzoek van de RMS voor een gesprek met de president van Indonesië

heeft de economische en sociale ontwikkeling van de achtergebleven delen van Indonesië, waaronder de Molukken, tot een van zijn prioriteiten verklaard. De mensenrechtensituatie in de Molukken is in de afgelopen 10 jaar verbeterd, maar dat...

2016D17243

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Simons over de arrestatie van zeven personen op de Molukken

Antwoord op vragen van het lid Simons over de arrestatie van zeven personen op de Molukken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2021D16976