312 resultaten gevonden voor ‘kust’

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan’

zowel de Libische bevolking als voor migranten, met name die in detentiekampen, sinds de uitbraak van de coronacrisis Wat doet Nederland, al dan niet in EU verband, om de situatie in Libië te verlichten Vraag 4 Hoeveel migranten bevinden zich momenteel aan de Libische kust en in de Libische detentiekampen

2020D28656
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Ojik, Kuiken, Groothuizen, Voordewind en Van Toorenburg over het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

einde van 2020. Hierover is uw Kamer recentelijk geïnformeerd.7 Vraag 5, 6 Wat vindt u van het voorstel om «stilliggende cruiseschepen in te zetten voor de Griekse kust zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om overslag van de epidemie te voorkomen» Bent u bereid om bij Eurocommissaris

2020D21476
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Uitstel beantwoording vragen van de het lid Groothuizen over het bericht ‘Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan’

van de coronacrisis Wat doet Nederland, al dan niet in EU-verband, om de situatie in Libië te verlichten Vraag 4 Hoeveel migranten bevinden zich momenteel aan de Libische kust en in de Libische detentiekampen In hoeverre worden in deze kampen coronamaatregelen in acht genomen om migranten te beschermen

2020D18546
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Uitstel beantwoording vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Ojik, Kuiken, Groothuizen, Voordewind en Van Toorenburg over het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

Johansson, meer steun vraagt vanuit Europese lidstaten Vraag 5 Wat vindt u van het voorstel om «stilliggende cruiseschepen in te zetten voor de Griekse kust zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om overslag van de epidemie te voorkomen» 1 Trouw, 30 maart 2020 ah-tk-20192020-2691

2020D17114
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

verhindering van de noodzakelijke zandsuppletie Antwoord 4 Ja, het beheer en onderhoud van onze zandige kust met zandsuppleties wordt uitgevoerd binnen het reguliere programma kustlijnzorg. Met de jaarlijkse zandsuppleties wordt voorkomen dat de waterveiligheid van de zandige kust in het geding komt.

2020D16817
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Antwoord op vragen van de leden Geurts en Van den Berg over het verlies van het strand bij Zoutelande

de zandsuppletie voor de kust van Walcheren is vertraagd vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State. Het beheer en onderhoud van de zandige kust wordt uitgevoerd binnen het reguliere programma kustlijnzorg. Met de jaarlijkse zandsuppleties wordt voorkomen dat de waterveiligheid van onze zandige kust

2020D16253
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Gent over het bericht dat grote stukken strand op Walcheren zijn weggeslagen door storm Ciara

6 Zie antwoord op vraag 5. Het beheer en onderhoud van de zandige kust wordt uitgevoerd binnen het reguliere programma kustlijnzorg. Met de jaarlijkse zandsuppleties wordt voorkomen dat de waterveiligheid van onze zandige kust in het geding komt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 2 Toelichting:

2020D16254
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Antwoord op vragen van de leden Geurts en Dik-Faber over opkoop van diverse veehouderijen in andere provincies door de provincie Noord-Brabant

dat de stikstofdepositie ten gevolge van o.a. scheepvaartroutes erg ver, over vrijwel geheel Nederland, gaat Voor welke activiteiten geldt dat deze ook over heel Nederland gaan Antwoord 4 Omdat scheepvaartroutes direct langs de Nederlandse kust en door het hele land lopen, heeft de zee- en binnenscheepvaart

2020D16061
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het bericht ‘Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan’

bevolking als voor migranten, met name die in detentiekampen, sinds de uitbraak van de coronacrisis Wat doet Nederland, al dan niet in EU-verband, om de situatie in Libië te verlichten Vraag 4 Hoeveel migranten bevinden zich momenteel aan de Libische kust en in de Libische detentiekampen In hoeverre

2020D15525
Indiener Maarten Groothuizen
Kamerlid D66
Het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

Zaken, Johansson, meer steun vraagt vanuit Europese lidstaten Vraag 5 Wat vindt u van het voorstel om «stilliggende cruiseschepen in te zetten voor de Griekse kust zodat we mensen de verzorging geven die ze nodig hebben om overslag van de epidemie te voorkomen» Vraag 6 Bent u bereid om bij Eurocommissaris

2020D14151
Indiener Jasper van Dijk
Kamerlid SP
Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over het bericht ‘Chemelot zet vol in op energie- en chemiesnelweg’

gesproken met gedeputeerde van Limburg. Nadat het rapport van de Taskforce verschijnt zal ik de kabinetsappreciatie naar de Kamer sturen. Vraag 5, 6 In hoeverre klopt het dat het kabinetsbeleid is dat energie-intensieve industrie zich zou moeten vestigen aan de kust Wat betekent dit voor industrieterreinen

2020D13854
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
Uitstel beantwoording vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over het bericht ‘Chemelot zet vol in op energie- en chemiesnelweg’

geschreven Hoe is gevolg gegeven aan de oproepen in deze brieven Vraag 5 In hoeverre klopt het dat het kabinetsbeleid is dat energie-intensieve industrie zich zou moeten vestigen aan de kust Wat betekent dit voor industrieterreinen die in het binnenland liggen en hun afzetmarkt eerder in het oosten

2020D09646
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
Uitstel beantwoording vragen van de leden Geurts en Van den Berg over Het verlies van het strand bij Zoutelande

Zo ja, bent u bereid daarbij rekening te houden met economische en toeristische belangen 1 Provinciale Zeeuwse Courant, 11 februari 2020, Help! Het strand verdwijnt. Storm Ciara houdt huis aan Zeeuwse kust (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/help-het-strand-verdwijnt-stormciara-houdt-huis-aan-zeeuwse-kust~

2020D08568
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Uitstel beantwoording vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Gent over Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”

moet snel iets gebeuren”. Mededeling Op 12 en 13 februari 2020 hebben de leden Stoffers (SGP), Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD) en Geurts en Van den Burg (beiden CDA) mij Kamervragen gesteld over de stormschade langs de kust van Walcheren als gevolg van de storm Ciara van 9–12 februari 2020.

2020D08567
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Uitstel beantwoording vragen van de leden Stoffer over het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen (ingezonden 12 februari 2020). Mededeling van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 2 maart 2020). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand

2020D08450
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Het bericht ‘Chemelot zet vol in op energie- en chemiesnelweg’

over deze kwestie aan de Minister-President en het kabinet heeft geschreven Hoe is gevolg gegeven aan de oproepen in deze brieven Vraag 5 In hoeverre klopt het dat het kabinetsbeleid is dat energie-intensieve industrie zich zou moeten vestigen aan de kust Wat betekent dit voor industrieterreinen die

2020D07646
Indiener Mustafa Amhaouch
Kamerlid CDA
Het verlies van het strand bij Zoutelande

extra zand zal worden aangebracht op de Walcherse stranden Zo ja, bent u bereid daarbij rekening te houden met economische en toeristische belangen 1 Provinciale Zeeuwse Courant, 11 februari 2020, Help! Het strand verdwijnt. Storm Ciara houdt huis aan Zeeuwse kust (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/

2020D06052
Indiener Jaco Geurts
Kamerlid CDA
Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

over het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen (ingezonden 12 februari 2020). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand zijn weggeslagen1 Vraag 2 Bent u ervan op de hoogte dat zandsuppletie op zich

2020D05865
Indiener Chris Stoffer
Kamerlid SGP
Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Van Helvert over het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

vlag varende schepen lopen een risico. In de afgelopen twee jaren werden de «Rapide» van Forest Wave (2018) en de «Blue Marlin» van Boskalis (2019) slachtoffer van aanvallen. Uitgangspunt is dat waar de problematiek zich afspeelt in territoriale wateren (tot 12 zeemijlen uit de kust) de kuststaat

2020D05877
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
Antwoord op vragen van de leden Smeulders, Diks en Van Ojik over de investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in controversiële wapenhandel

de activiteiten van deze bedrijven niet uitsluitend gericht op wapenproductie. Daarnaast zijn ook niet alle militaire goederen die zij produceren per definitie controversieel. Zo kent een radarsysteem een groot aantal legitieme en niet-controversiële toepassingen, zoals kust- en grensbewaking. Vraag

2019D53219
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antwoord op vragen van het lid Von Martels over natuurbeheer en klimaatbeleid

4 Kunt u toelichten hoe in het natuurbeleid rekening wordt gehouden met klimaatbeleid, waarbij het nodig is dat er meer planten en bomen groeien die meer CO2 kunnen opnemen Antwoord 4 Het laten stuiven van duinen draagt bij aan de klimaatadaptatie van de Nederlandse kust. Doordat het zand de duinen in

2019D52288
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht 'Noodkreet bouwers – ‘Ruimte zat in Nederland’'

bij de specifieke kenmerken van een lidstaat. Het eerste pakket maatregelen wat het kabinet op 13 november heeft aangekondigd wordt het in de woningbouwsector mogelijk om in 2020 de benodigde 75 duizend woningen te realiseren. Aan de Zuid-Hollandse kust, in het bijzonder de regio Leiden-Den Haag, zullen

2019D50823
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen
Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Sienot over de gaswinning onder de Waddenzee

wordt als onderdeel van de hand-aan-de-kraan systematiek eens in de vijf jaar de actuele stijgingssnelheid van de zeespiegel langs de Nederlandse kust vastgesteld. Ik heb dit nader toegelicht in mijn brief aan uw Kamer van 31 januari 2018 (Kamerstuk 29 684, nr.

2019D48045
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Becker over het bericht 'Seawatch3 alweer bijna bij Libië'

mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (ontvangen 30 oktober 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 3112. Vraag 1 Bent u ermee bekend dat het schip Seawatch3 is uitgevaren en inmiddels voor de kust van Libië vaart Antwoord 1 Ja. Overigens is het schip

2019D41905
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk over de verbetering van de spoorlijn naar Zandvoort

van het spoortraject geen doorgang kan vinden vanwege de stikstofuitstoot die er mee gepaard gaat Zo ja, waarom Zo nee, waarom niet Antwoord 3, 4 en 5 De realisatie van de aanpassingen draagt bij aan een betere spoorse bereikbaarheid van de kust op zomerse dagen en een duurzamere wijze van vervoer

2019D40760
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen