Schriftelijke vragen : Het vogelgriepvirus dat overspringt van koeien op mensen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bromet en Bushoff over het vogelgriepvirus dat overspringt van koeien op mensen

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur