Schriftelijke vragen : Politiek gemotiveerd geweld

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over politiek gemotiveerd geweld

Indiener D.M. van Weel, minister van Justitie en Veiligheid