Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Soepboer over de discriminerende vooringenomenheid door het gehele controleproces van fraude bij DUO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De discriminerende vooringenomenheid door het gehele controleproces van fraude bij DUO

Indiener A.J. Soepboer, Tweede Kamerlid