Schriftelijke vragen : Beloningsverschillen binnen de rechterlijke macht

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Lahlah over beloningsverschillen binnen de rechterlijke macht

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming