Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Dijk, Bushoff en Bikker over het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dijk, Bushoff en Bikker over het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid