Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Vermeer en Eerdmans over de zonne-atollen op het IJsselmeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Vermeer en Eerdmans over de zonne-atollen op het IJsselmeer

Indiener S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei

Schriftelijke vragen

Zonne-atollen IJsselmeer

Indiener H. Vermeer, Tweede Kamerlid