Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek, Ouwehand, Teunissen en Tseggai bericht 'Yesilgöz haalt uit naar Tim Hofman na X-bericht over ME'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koekkoek, Ouwehand, Teunissen en Tseggai over het bericht ' Yesilgöz haalt uit naar Tim Hofman na X-bericht over ME'

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Yesilgöz haalt uit naar Tim Hofman na X-bericht over ME’

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid