Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Olger van Dijk en Zeedijk naar aanleiding van het bericht 'Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland' in Link Magazine, over het wetsvoorstel voor een Nationale Circulaire Plastic Norm

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland'

Indiener O.C. (Olger) van Dijk, Tweede Kamerlid